ภาพกิจกรรม
นายกฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงคำพร้อย
14 มิ.ย. 61
หน้า :
1
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในเขตเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นแนวความคิดและนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง