ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.ป่าคลอก
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔


               กำหนดการกิจกรรม บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔
                         วันพฤหัสบดี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                       ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
                       หมู่ ๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
..............................................................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนพร้อมผู้ปกครองถ่ายภาพตามซุ้มที่จัดไว้
เวลา ๐๘.๐๐ น.    รับรายงานตัวบัณฑิตน้อย
เวลา ๐๙.๐๐ น.    แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสภาอบต.ป่าคลอก กำนัน ผู้ใหญ่
                     บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่ 
                     พร้อมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท
                     แอนด์ สปา
เวลา ๐๙.๓๐น.     นายกอบต.ป่าคลอก ประธานในพิธีฯเดินทางมาถึงบริเวณ
                     พิธี
เวลา ๐๙.๕๐น.     พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติขึ้น
                     สู่แทนพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.     ปลัดอบต.ป่าคลอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.     เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
                      ปฐมวัยตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๐ น.     ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย และตัวแทนบัณฑิต
                      กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๑.๓๐ น.     เสร็จพิธี
 (หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
...............................................................................

โดย: ทต.ป่าคลอก
วันที่ 16/02/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: จัดซื้อจัดจ้างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดู:26)(วันที่:20/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชิงทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู:41)(วันที่:20/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:34)(วันที่:20/10/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายโรงเรียนเก่า ม.๓ เชื่อมต่อ ม.๘ (ดู:30)(วันที่:20/10/2560)
ตรวจรับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุและศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองป่าตอง งวดที่ ๖ (สุดท้าย) (ดู:28)(วันที่:19/10/2560)