ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.ป่าคลอก
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔


               กำหนดการกิจกรรม บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๔
                         วันพฤหัสบดี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                       ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
                       หมู่ ๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
..............................................................................
เวลา ๐๗.๐๐ น.    นักเรียนพร้อมผู้ปกครองถ่ายภาพตามซุ้มที่จัดไว้
เวลา ๐๘.๐๐ น.    รับรายงานตัวบัณฑิตน้อย
เวลา ๐๙.๐๐ น.    แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกสภาอบต.ป่าคลอก กำนัน ผู้ใหญ่
                     บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่ 
                     พร้อมกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท
                     แอนด์ สปา
เวลา ๐๙.๓๐น.     นายกอบต.ป่าคลอก ประธานในพิธีฯเดินทางมาถึงบริเวณ
                     พิธี
เวลา ๐๙.๕๐น.     พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติขึ้น
                     สู่แทนพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น.     ปลัดอบต.ป่าคลอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.     เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
                      ปฐมวัยตามลำดับ
เวลา ๑๑.๑๐ น.     ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย และตัวแทนบัณฑิต
                      กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๑.๓๐ น.     เสร็จพิธี
 (หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
...............................................................................

โดย: ทต.ป่าคลอก
วันที่ 16/02/2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ ซอยนายประเสริฐ 2/2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:4)(วันที่:24/05/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 6 และพื้นที่หมู่ 5 บริเวณถนนบายพาสทั้งสองฝั่ง (ขาเข้าเมืองและออกนอกเมืองภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในราคาตันละ 900 บาท จำนวน 107 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 30 กันยายน 256 (ดู:12)(วันที่:23/05/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:12)(วันที่:23/05/2561)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:12)(วันที่:23/05/2561)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู:11)(วันที่:23/05/2561)